JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

UWAGA SKLEP NIECZYNNY! Do 24.09 sklep nieczynny z powodu przerwy remontowej.

Realizacja zamówień zostanie wznowiona w poniedziałek 25.09

  Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest MAGGA prowadzący sklep LOOKSUS - Kosmetyki profesjonalne z siedzibą w Krakowie, ul. Lelewela 5, NIP 677-184-03-79
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji świadczonych usług.
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 5. Podane przez Użytkownika dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów marketingowych jedynie przez Administratora.
 6. Administrator zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia swoich danych z bazy danych.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta sklepu www.sklep.looksus.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://sklep.looksus.pl/privacy.php
 8. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Administrator nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych swoich klientów

  Niezapowiedziane wiadomości

 9. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
 10. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Administrator rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do usług i produktów sklepu (np. nowości, zmiany, promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).
 11. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.
 12. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zasad zachowania poufności, praktyk stosowanych w Serwisie bądź korzystania z usług prosimy o kontakt »